facebook60

Mer om Legionella.

Hva er Legionella og legionellose?

Legionella er en bakterie som kan forårsake luftveisinfeksjon. En slik luftveisinfeksjon kalles legionellose, og kan opptre i to former; en mild form som kalles Pontiacfeber og en mer alvorlig (og potensielt dødelig) form som kalles Legionærsykdom. Pontiacfeber er en kortvarig, selvbegrensende sykdom med feber og lette influensasymtomer, mens legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som kan ha dødelig utfall.

Begge sykdomsmønster er forårsaket av samme type bakterie, og det er uvisst hvorfor sykdommen slår ut som Ponticfeber hos noen, og som Legionærsykdom hos andre. Det er imidlertid påvist at menn over 45 år er noe mer disponert for å få legionærsykdom. Røyking, alkoholisme og diabetes er også faktorer som påvirker risikoen for legionærsykdom.

Inkubasjonstiden for legionærsykdom er 2-10 dager, vanligvis 5-6 dager. For Pontiacfeber er inkubasjonstiden fra noen timer til 6 dager, vanligvis 3 dager. Mange som blir utsatt for legionellabakterier, utvikler milde eller ingen symtomer. Attakraten (andel smittede som blir syke) for legionærsykdom antas å være 0,1-5% (høyest for personer i risikogruppene), mens attakraten for Pontiacfeber kan være over 90%. Pontiacfeber rammer like gjerne unge og friske som eldre og syke.  

Smittekilder

Legionella er en samlebetegnelse på mange forskjellige bakterier, alle fra slekten Legionella. Legionella pneumophila er den mest kjente, og statistikken viser at denne står for de fleste sykdomstilfellene, selv om minst 19 andre arter har vært assosiert med legionellose. Bakterien smitter hovedsakelig gjennom aerosoler (små vanndråper) som pustes ned i lungene.

Legionella er en miljøbakterie som finnes i små mengder overalt i vandig miljø. Det er først når den får lov til å formere seg under gunstige forhold at den kan være sykdomsfremkallende.  Slike forhold kan gjerne oppstå i menneskeskapte miljø, som for eksempel tekniske innretninger der temperaturen er gunstig for vekst av bakterien (20-50°C). Stillestående vann i rørsystem og dusjhoder som står i romtemperatur kan være eksempler på steder hvor Legionella kan vokse. Her vil den kunne vokse i belegg på overflater (biofilm). Luftbefuktningsanlegg og boblebad er andre installasjoner som en finner i private hjem som kan utgjøre en risiko for legionellasmitte.

Kjøletårn og luftskrubbere er installasjoner som har potensiale for å smitte over et stort område gjennom spredning av vanndråper i luften. Slike innretninger kan være årsaken til større utbrudd av Legionellose, der mange personer blir smittet.

Alle legionellautsatte innretninger (med unntak fra private hjem) er pålagt å ha en risikovurdering av tilstanden i systemet og graden av risiko de har for å spre Legionella til omgivelsene. Legionellautsatte innretninger inkluderer:

 • Internt vannfordelingsnett
 • VVS-anlegg på skip og offshore-innretninger
 • Boblebad
 • Vanningsanlegg i hage, parker og jordbruk
 • Kjøletårn
 • Brannvernanlegg
 • Luftskrubber
 • Nøddusjer
 • Luftbefuktningsanlegg
 • Avisning
 • Bilvaskeanlegg
 • Vindusspylevæske i kjøretøy
 • Fontene
 • Plantejord
 • Tannlege- og medisinsk utstyr
 • Overflatebehandling av metaller
 • Luftede biodammer
 • Skjærevæsker
 • Biofilter

 

Forekomst av legionellose i Norge

Utbrudd av Legionella i Norge er først og fremst kjent fra Stavanger i 2001 (kjøletårn på hotell) og fra Fredrikstad/Sarpsborg i 2005 (sannsynligvis luftscrubber). Det registreres imidlertid stadig tilfeller av mindre utbrudd og sykdomstilfeller. Trolig er det store mørketall når det gjelder tilfeller av lungebetennelse, der årsaken er smitte av Legionella fra private hjem og institusjoner.